Quartz-urverk

Ett quartz-urverk är en typ av elektroniskt urverk som använder sig av en kvartskristall för att generera en mycket stabil oscillator för att mäta tiden. Här är en steg-för-steg beskrivning av hur ett quartz-urverk fungerar:

  1. Ström: Urverket drivs av en elektrisk ström, som antingen kommer från ett batteri eller från en solcell.
  2. Kristall: Inuti urverket finns en kvartskristall som är en typ av piezoelektrisk kristall, vilket innebär att den kan generera en elektrisk signal när den utsätts för mekanisk tryck eller spänning. Kvartskristallen är formad som en liten platta och den är slipad i en viss form, vanligtvis en rektangel eller en rund cirkel.
  3. Oscillation: När en elektrisk spänning appliceras på kvartskristallen, vibrerar den och genererar en högfrekvent oscillator-signal med en konstant frekvens som beror på kristallens form och storlek. Vanligtvis vibrerar kvartskristallen mellan 32 768 och 1 048 576 gånger per sekund.
  4. Delare: Oscillator-signalen delas sedan med en delare för att skapa en sekundsignal som används för att driva urvisarna på klockan. Delaren kan vara en digital eller en analog krets som dividerar oscillator-signalen till en lämplig sekundfrekvens.
  5. Styrning: För att hålla tiden exakt, används en kristallkontrollkrets för att ställa in och justera frekvensen på oscillatorsignalen. Om klockan går för fort eller för långsamt, justerar kontrollkretsen spänningen som appliceras på kristallen för att ändra dess frekvens.
  6. Visare: Slutligen, precis som med ett mekaniskt urverk, överförs sekundsignalen från delaren till urvisarna på klockan, som då visar tiden.

Quartz-urverk är mycket exakta och pålitliga, och de är också relativt billiga att tillverka. De används vanligtvis i en mängd olika klockor, från enklare digitala klockor till mer avancerade analoga klockor med flera funktioner.

Vanliga frågor

Här har vi sammanställt svar på vanliga frågor kring klockor.

Ett automatiskt armbandsur är en typ av mekaniskt ur som drivs av en fjäder som spänns upp genom rörelse av bärarens handled.

Läs mer om hur automatiska urverk fungerar här

Ett quartz-urverk är en typ av elektroniskt urverk som använder sig av en kvartskristall för att generera en mycket stabil oscillator för att mäta tiden.

Läs mer om hur quartz-urverk fungerar här

Ett mekaniskt urverk är en typ av klocka som använder mekaniska delar för att mäta tiden.

Läs mer om hur mekaniska urverk fungerar här

När en klocka är vattentät/vattenskyddad betyder det att klockan har en viss nivå av skydd mot vatteninträngning. Det finns olika nivåer av vattentäthet/vattenskydd, som vanligtvis uttrycks i meter eller atmosfär (ATM).

Läs mer om vattentålighet