Mekaniska urverk

Ett mekaniskt urverk är en typ av klocka som använder mekaniska delar för att mäta tiden. Här är en steg-för-steg beskrivning av hur ett mekaniskt urverk fungerar:

  1. Fjäder: Urverket drivs av en fjäder som spänns upp manuellt genom att man vrider på kronan på klockan. Fjädern är den energikälla som driver klockan och lagrar energi när den spänns upp.
  2. Delning: När fjädern spänns upp, släpper en delningsmekanism fjädern och låter den driva en serie av drev och hjul inne i urverket.
  3. Reglering: För att hålla tiden exakt, måste urverket regleras genom en oscillerande komponent som en balanshjul eller en pendel. Balanshjulet eller pendeln rör sig fram och tillbaka med en konstant hastighet, och tiden mäts i antalet vibrationer per sekund.
  4. Drev och hjul: Rörelsen från balanshjulet eller pendeln överförs sedan till en serie av drev och hjul som styr visarna på klockan.
  5. Visare: När hjulen i urverket roterar, överförs rörelsen till visarna på klockan, som då visar tiden.

Ett mekaniskt urverk fortsätter att fungera så länge fjädern är spänd och den reglerande komponenten, antingen balanshjulet eller pendeln, rör sig. När fjädern börjar avvecklas, sjunker klockans hastighet, och klockan måste dras upp igen för att fortsätta att gå.

Mekaniska urverk kan variera i komplexitet och design, från enkla trevisar-klockor till mer avancerade klockor med flera komplikationer, som t.ex. tidzoner, kalendrar, månfasvisare och andra funktioner.

Vanliga frågor

Här har vi sammanställt svar på vanliga frågor kring klockor.

Ett automatiskt armbandsur är en typ av mekaniskt ur som drivs av en fjäder som spänns upp genom rörelse av bärarens handled.

Läs mer om hur automatiska urverk fungerar här

Ett quartz-urverk är en typ av elektroniskt urverk som använder sig av en kvartskristall för att generera en mycket stabil oscillator för att mäta tiden.

Läs mer om hur quartz-urverk fungerar här

Ett mekaniskt urverk är en typ av klocka som använder mekaniska delar för att mäta tiden.

Läs mer om hur mekaniska urverk fungerar här

När en klocka är vattentät/vattenskyddad betyder det att klockan har en viss nivå av skydd mot vatteninträngning. Det finns olika nivåer av vattentäthet/vattenskydd, som vanligtvis uttrycks i meter eller atmosfär (ATM).

Läs mer om vattentålighet